bastrén

bastrén

fr wabstringue

m

Utensilio de ferro que se utiliza en carpintaría para facer pezas curvas.