bandeirismo

bandeirismo

bandeira

m [HIST ]

Movemento de expansión dos colonos de Brasil que se basea na organización de bandeiras.