bandallo

bandallo

3banda ‘tecido’

  1. m

    Anaco de tea roto e moi gastado.

  2. m

    Persoa que non coida o seu aspecto externo ou se amosa sucio vestíndose con farrapos.

Citas

  • A mendiga vestía unha saia chea de bandallos
  • Disfrazouse cuns bandallos que había no faiado
  • Non sabe vestir, anda feito un bandallo

Palabras veciñas

bandada bandado bandalleiro -ra bandallo bandazo bandear bandeira