axonometría

axonometría

gr ἄ ξων, -ονος ‘eixe’ + metría

Plural: axonometrías
s f [MAT ]

Método de representación das figuras no espazo, utilizando os tres eixos dun triedro trirrectángulo como referencia. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].

Palabras veciñas

axoide axón axono- axonometría axonométrico -ca axopodio axorca