axono-

axono-

gr ἄ ξων, -ονος ‘eixe’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘eixe’.

Ex: axonometría, axonomorfo.

Citas

  • axonometría, axonomorfo.