auditor -ra

auditor -ra

lat auditōre ‘o que oe’

Plural: auditores Masculino: auditor Masculino plural: auditores Feminino: auditora Feminino plural: auditoras
  1. s

   Asesor, relator, próximo a certos tribunais superiores.

  2. s

   Xurista que exerce funcións públicas de asesor próximo aos  tribunais integrados por xuíces non togados.

  3. s

   Instrutor dunha causa eclesiástica nomeado polo bispo, ben como cargo estable, ben para unha causa determinada.

  4. s

   Oficial do corpo xurídico militar que ten que emitir xuízos en todos os casos de interpretación ou aplicación das leis, propoñendo a resolución que corresponda en todos os procesos xudiciais que se instrúen no exército.

  5. auditor da Rota / [HIST/DER ]

   Membro do Tribunal da Rota Romana ou do Tribunal da Rota da Nunciatura.

 1. s [ECON ]

  Persoa que realiza unha auditoría.