audiencia

audiencia

lat audĭentĭa

Plural: audiencias
 1. s f

  Admisión para ser oído, principalmente cando a concede algunha autoridade.

 2. s f [COMUN ]

  Conxunto de persoas que asiste a un espectáculo ou que decide sintonizar un programa dun medio de comunicación.

 3. s f [DER ]

  Lugar onde se xuntan os Tribunais de Xustiza para celebrar as audiencias.

 4. s f
  1. Acto de escoitar a calquera persoa que intervén nun proceso xudicial.

  2. Acto de dar a unha parte ou a un interesado a oportunidade de formular alegacións en defensa dos seus dereitos nun proceso xudicial.

 5. s f [HIST/DER/ADM ]

  Órgano colexiado para a administración de xustiza, que polo xeral encarna a suprema instancia.

 6. audiencia episcopal
  1. Tribunal do bispo.

  2. Xurisdición recoñecida aos  bispos polo emperador Constantino (318), con tendencia a ser limitada aos  asuntos entre clérigos.

 7. Audiencia Nacional [DER ]

  Tribunal con sede en Madrid e cunha xurisdición que abarca todo o Estado español. Está composto por tres salas: do penal, do contencioso-administrativo e do social.

 8. Audiencia Provincial [DER ]

  Tribunal, no Estado español, que xulga en primeira instancia causas penais por delitos graves, e en grao de apelación causas civís e penais por delitos menos graves.

 9. audiencia pública [DER ]

  Celebración de determinados actos dos procesos xudiciais, e en especial as vistas civís e os xuízos orais penais, coa posible e libre asistencia.

 10. Audiencia Real [HIST/DER/ADM ]

  Tribunal do rei, organismo superior de goberno nos reinos vencellados á Coroa de Castela durante a Idade Moderna, de extraordinaria importancia xurídica durante os ss XVI e XVII.

Palabras veciñas

audibilidade audible audición audiencia audímetro audio audio-