acet(o/i)-

acet(o/i)-
pref [QUÍM ]

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘acético ou ‘acetilo.