acento

acento

lat accentu ‘acento’, derivado de canĕre ‘cantar’

Plural: acentos
 1. s m

  Conxunto de todas as modalidades fónicas da linguaxe, é dicir, a intensidade, o ton, a cantidade ou duración e o timbre dos sons.

  1. acento de intensidade/tónico

   Indicación que establece o contraste acentual empregando como procedemento positivo a maior intensidade da sílaba acentuada.

  2. acento gráfico/gramatical/ortográfico

   Signo escrito sobre unha vogal que pode marcar o acento de intensidade ou o timbre aberto ou pechado, ou para distinguir unha palabra doutra coa mesma grafía pero con significado diferente.

  3. s

   Elemento articulatorio mediante o que se destaca unha sílaba que petence a unha palabra.

  4. acento de cantidade

   Elemento que establece o contraste acentual empregando como procedemento positivo a maior lonxitude da sílaba acentuada.

 2. s m [LING ]

  Conxunto de particulares inflexións que caracterizan a pronuncia propia dos habitantes dun país, rexión ou lugar.

 3. s m [MÚS ]

  Argumento de intensidade dado a unha nota en relación ás outras para marcar o compás.

 4. acento métrico/rítmico [LIT ]

  Elemento constitutivo do verso que este, para ser harmonioso, leva en determinadas sílabas.

Citas

 • ), aquel que se compón dun agudo e un grave unidos por arriba, Está en vixencia no portugués ( circunfer
 • ), ou para distinguir unha palabra doutra coa mesma grafía pero con significado diferente ( chá ‘plana’/cha ‘che + a’), Chámase tamén acento gráfico ou gramatical, Distinguimos tres tipos: a) acento agudo (
 • ), pequeno trazo oblícuo que baixa de dereita a esquerda ( camión), Noutras linguas, por exemplo en francés, o acento agudo marca que a vocal é pechada ( culpabilité); b) acento grave (
 • ), pequeno trazo oblícuo que baixa de esquerda a dereita de quen escribe ou lee, O francés ( p
 • /pola
 • 7869;s, s
 • au), por exemplo, pola contra, na nosa lingua xa non se emprega na actualidade
 • ga) para marcar o carácter distintivo da cantidade nestas linguas
 • lerinage) e o catalán (
 • lu&
 • ncia) e no francés ( chat
 • ó
 • o
 • oso/óso), A liberdade deste tipo de acento é relativa, pois, na práctica, depende da tradición, por iso se denomina tamén acento tradicional
 • Só puido repetir aquelas palabras con acento dolorido
 • útil) ou o timbre aberto ou pechado ( póla
 • vid) utilízase actualmente, mentres no galego está en desuso, c) acento circunflexo (