vox populi*

vox populi*

Primeira parte da sentenza latina medieval vox populi, vox Dei, ‘voz do pobo, voz de Deus’, que se emprega para afirmar a verdade dunha opinión ou dun xuízo, aceptados en todas partes.

Palabras veciñas

votivo -va voto vougo -ga vox populi* voyeur* voyeurismo* voz