unisexual

unisexual

uni- + sexual

Plural: unisexuais
adx [BIOL ]

Aplícase á especie que presenta os aparatos reprodutores (masculino e feminino) localizados en individuos diferentes, polo que existen individuos masculinos e femininos. Tm s. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].