tambor

tambor

persa tabîr

Plural: tambores
 1. s m
  1. Nome xenérico con que se designa calquera dos instrumentos membranófonos de percusión formados por unha ou máis membranas vibratorias estendidas nunha ou máis aberturas dunha caixa de resonancia de materiais e formas diversas.

  2. Músico que toca este instrumento.

 2. s m
  1. Obxecto de forma cilíndrica.

  2. Peza do revólver, de forma cilíndrica, onde se aloxan as balas.

  3. Caixa de forma semicilíndrica ou redondeada destinada a protexer ou tapar as pezas do muíño.

  4. [TECNOL ]

   Peza cilíndrica, baleira, fixada na cara interior dunha roda, onde apertan as zapatas do freo.

  5. [TECNOL ]

   Cilindro baleiro, fixo ou xiratorio, de diferentes tamaños, que forma parte de diversas máquinas ou electrodomésticos.

  6. [MED ]

   Instrumento que transmite movemento a un aparato que rexistra as vibracións do aire.

  7. [ANAT ]

   Tímpano do oído.

  8. [ARTE ]

   Cada unha das pezas do fuste dunha columna que non é monolítica.

  9. [ARTE ]

   Corpo central do capitel corintio e do composto, sobre o que se coloca a decoración vexetal.

  10. [ARQUIT ]

   Muro cilíndrico que serve de base a unha cúpula para dar a esta maior elevación, xeralmente con fiestras para iluminar o interior do edificio.