segregable

segregable

segregar

Plural: segregables
adx

Que se pode segregar.

Sinónimos