salario

salario

lat salarĭu

Plural: salarios
  1. s

   Renda recibida polos traballadores a cambio da súa colaboración no proceso produtivo.

  2. salario base

   Salario estipulado nun convenio para un traballo e categoría laboral concretos.

  3. salario mínimo interprofesional

   Salario mínimo, fixado polo goberno anualmente, que ten que percibir todo traballador por conta doutro.

 1. salario social [ECON/DER ]

  Conxunto de prestacións sociais recibidas polos asalariados, principalmente mediante os sistemas da seguridade social, sen considerar a súa contribución ao proceso produtivo, pero atendendo ao conxunto de necesidades que ten o traballador e a súa familia.

Sinónimos

Palabras veciñas

salame salangana salarial salario salaz salbanda salbutamol