rexión

rexión

lat regĭōne

Plural: rexións
  1. s [XEOG/DER ]

   Extensión de territorio definida seguindo uns criterios de uniformidade que lle dan coherencia interna. Distínguese entre rexións naturais, xeográficas, económicas, metropolitanas e outras.

  2. rexión zooxeográfica/faunística [ZOOL ]

   Zona xeográfica que se distingue sobre a superficie terrestre se se teñen en conta as afinidades e as diferenzas faunísticas. Diferéncianse as rexións paleártica, neártica, neotropical, etiópica, oriental e australasiática.

 1. rexión anatómica [ANAT ]

  Zona ou parte en que se pode considerar dividido, naturalmente ou arbitrariamente, o corpo humano.