rābita*

rābita*
s f [BÉL/RELIX ]

Fortaleza militar e relixiosa situada nas fronteiras dos países islámicos, sobre todo no Magreb.

Palabras veciñas

rabirrubio rabisa rabisaco rābita* rabiza rabiza rabizar