percolar

percolar

lat percolare

v t

Efectuar unha percolación.