pancronía

pancronía

pan- + gr χρόνος ‘tempo’

Plural: pancronías
s f

Carácter de universalidade dos feitos, sen consideración dos límites espaciais e temporais en que ocorreron.