padroado

padroado

lat patronātu

Plural: padroados
 1. s m

  Axuda ofrecida a unha persoa por outra, por un organismo ou por unha institución.

 2. s m

  Órgano de xestión e de representación das entidades de carácter fundacional.

 3. dereito de padroado [RELIX ]

  Facultade de presentar un crego, en calquera dos seus graos, para a provisión dun bispado, prelatura secular ou regular, dignidades, prebendas, en catedrais e colexiatas, reitorías e beneficios.

 4. padroado real [HIST/DER ]

  Costume medieval restablecido como dereito durante o reinado dos Reis Católicos (finais s XV-comezos s XVI) que autorizaba os monarcas para prover a maioría dos cargos eclesiásticos.

Sinónimos

Formas incorrectas

patronato