municionar

municionar

munición

v t

Prover de municións.