miserable

miserable

lat miserabĭle

Plural: miserables
 1. adx

  Que é digno de compaixón pola súa desgraza ou pobreza.

 2. adx

  Que é moi pobre.

 3. adx

  Que ten escaso ou ningún valor.

 4. adx

  Que fai grandes maldades. Tm s, referido a persoa.

 5. adx

  Que está moi apegado ao diñeiro. Tm s, referido a persoa.

Sinónimos

Citas

 • Deunos unha miserable moeda a cada un
 • Fixo unha miserable doazón ao hospital, É un miserable, non nos quixo dar o aguinaldo
 • Non pensei que fixera algo tan miserable, É un miserable, nin merece que lle dirixas a palabra
 • Non podían esquecer a expresión daquela miserable nai
 • Vivía nun miserable alpendre