mis(o)-

mis(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘odiar’.

Palabras veciñas

mīrzā’* MIS mis! mis(o)- misa misacantano misal