ángulo

ángulo

lat angulu

Plural: ángulos
  1. s

   Rexión do plano limitada por dúas semirrectas de orixe común. A unidade habitual para medilo é o grao sesaxesimal.

  2. ángulo agudo

   Ángulo menor ca o recto.

  3. ángulo diedro

   Rexión do espazo obtida como intersección de dous semiespazos.

  4. ángulo do centro

   Ángulo que ten o vértice no centro dunha circunferencia e ten como lados dous raios.

  5. ángulo obtuso

   Ángulo maior ca o recto.

  6. ángulo plano

   Ángulo que ten os lados formando unha soa recta.

  7. ángulo poliedro

   Ángulo sólido formado pola intersección de tres ou máis semiespazos determinados por planos que teñen un punto común.

  8. ángulo recto

   Ángulo que ten os lados perpendiculares.

  9. ángulos adxacentes

   Dous ángulos contidos no mesmo plano que teñen o mesmo vértice e situados aos dous lados dunha semirrecta que lles fai de costado común.

  10. ángulos complementarios

   Dous ángulos convexos que suman un ángulo recto.

  11. ángulos contiguos

   Dous ángulos que teñen o vértice e un lado común, sen estar un contido no outro.

  12. ángulos opostos

   Ángulos que teñen o mesmo vértice e nos que os lados dun, son a prolongación dos lados do outro.

  13. ángulos suplementarios

   Dous ángulos convexos que suman dous ángulos rectos.

  1. ángulo de abertura

   Ángulo do cono de raios que, nun sistema óptico, parte do obxecto que está limitado pola pupila de entrada.

  2. ángulo de incidencia

   Ángulo formado polo raio incidente e a normal a unha superficie, que separa os medios, no punto de incidencia.

  3. ángulo de polarización

   Ángulo co que debe incidir un raio de luz sobre unha superficie separadora de dous medios con índices de refracción diferentes para que na luz reflectida non haxa compoñente paralela ao plano de incidencia.

  4. ángulo de refracción

   Ángulo formado por un raio refractado e a normal á superficie, que separa os medios, no punto de incidencia.

  5. ángulo límite

   alor mínimo do ángulo de incidencia co que a luz pasa dun medio a outro de índice de refracción menor a partir do que ten lugar a reflexión total.

  6. ángulo visual de dous puntos

   Ángulo formado por dúas rectas que pasan por dous puntos e converxen no ollo.

 1. ángulo de contacto [FÍS ]

  Ángulo que forma a superficie dun líquido no punto en que este contacta coas paredes que o conteñen.

 2. ángulo de diverxencia [BOT ]

  Ángulo que forman os dous planos mediais de simetría que corresponden a dúas follas inmediatamente consecutivas.

 3. ángulo do cénit/acimutal [ASTRON ]

  Ángulo esférico formado no cénit polo meridiano celeste e a vertical do astro considerado.

 4. ángulo facial [ANTROP/FISIO ]

  Ángulo formado pola intersección das dúas rectas, unha desde a fronte ata os alvéolos da mandíbula superior e outra desde aí ata o conduto auditivo.