menor

menor

lat minōre

Plural: menores
  1. adx

    Que é o máis pequeno.

  2. s

    Persoa que aínda non alcanzou a maioria de idade.

Antónimos

Citas

  • A distancia que hai da miña casa á túa é menor ca a que hai da túa á de Ester
  • A obra menor deste escritor foi publicada despois da súa morte
  • O pé de Xoán é menor ca o de Manuel, O cadro da dereita é menor ca o cadro da esquerda
  • O tío de Carlos é menor ca a súa irmá, É a menor de catro irmáns