meno-

meno-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘mes’.