mando

mando

mandar

Plural: mandos
 1. s m

  Acción de mandar.

 2. s m
  1. Facultade para mandar con poder para obrigar a obedecer.

  2. Persoa ou colectivo que ten o poder ou a responsabilidade de mandar.

 3. s m [TECNOL ]

  Conxunto de accións e instrucións para conseguir que un elemento dun aparato ou dun sistema realice unha determinada función.

  1. s

   Cada un dos instrumentos que actúan sobre os mecanismos dun vehículo, dunha máquina ou dun motor, modificando algunha característica, e que permiten a dirección e o control do funcionamento.

  2. mandos de voo [AERON ]

   Conxunto dos dispositivos que permiten accionar os temóns dunha aeronave para controlar o seu movemento.

Citas

 • Non me deas ordes que non tes mando sobre min
 • O mando do escuadrón deu a orde de atacar