KO

KO
[DEP ]

Abreviatura de knock-out, que fai referencia á derrota que sofre un dos loitadores nun deporte de combate cando permanece máis de 10 segundos no chan.

Palabras veciñas

klystron* km know-how* KO koala koiné kolkhoz