know-how*

know-how*
s m [ECON ]

Conxunto de coñecementos que adquire unha organización como consecuencia da aprendizaxe e da experiencia.

Palabras veciñas

klippe* klystron* km know-how* KO koala koiné