golfiño

golfiño
Plural: golfiños
  1. s [ANIMAL ]

   Mamífero cetáceo odontoceto, das familias dos delfínidos e platinísticos. Aliméntanse, fundamentalmente, de peixe e considéranse mamíferos dunha grande intelixencia.

  2. golfiño común [Delphinus delphis]

   Cetáceo da familia dos delfínidos, co corpo un pouco comprimido lateralmente, de cor negra ou gris, cunha mancha branca baixo o pescozo, coas aletas pectorais longas e delgadas, e co fociño estreito en forma de pico longo. É gregario e aliméntase de peixes e de cefalópodos.

 1. s m [RELIX ]

  Peixe que simbolizaba a Xesús e ao crente, entre os primeiros cristiáns. Ás veces representaba tamén o gran peixe que enguliu a Xonás no Antigo Testamento. Tamén subliña o instinto maternal de Xesús, a súa apacibilidade e mansedume na súa relación co home.

Palabras veciñas

golfarón golfe golfeiro golfiño golfista golfístico -ca golfo