aluvión

aluvión

lat alluvĭo, -ōnis

Plural: aluvións
  1. s m [XEOG ]

    Aumento importante da cantidade de auga dun río, regato ou lago.

  2. s m [XEOL ]

    Conxunto de sedimentos transportados e depositados por augas correntes.

  3. s m [DER ]

    Tipo de accesión natural dos bens inmobles que consiste no crecemento sucesivo e lento de terras producido nas leiras afíns ou ríos, como consecuencia da corrente das augas.

Sinónimos

Citas

  • Morreron varios animais por mor do forte aluvión do río

Palabras veciñas

alustrar alustro aluvial aluvión alvariza álveo alveolado -da