fluidizar

fluidizar

fluído

v t [QUÍM ]

Facer que un sólido pulverizado teña o comportamento dun fluído mediante a introdución na masa pulverizada dunha corrente ascendente de aire ou doutro gas.