fite, en

fite, en
loc adv

Fixamente, sen afastar a vista daquilo ou daquel a quen se dirixe. OBS: Tamén se emprega a variante fite a fite, co mesmo significado.

Palabras veciñas

fisurícola fita fitar fite, en fitiatría fitina fitínico