fisionomía

fisionomía

lat physiognomĭa gr ϕ υσιογνωμία

Plural: fisionomías
  1. s f

    Aspecto característico dunha persoa derivado da combinación dos trazos do seu rostro.

  2. s f p ext

    Aspecto ou aparencia externa de algo ou de alguén.

Citas

  • A fisionomía da vila cambiou moito nas últimas décadas
  • Tiña unha fisionomía moi característica, difícil de esquecer