facies

facies

lat facĭes ‘cara’

Plural: facieses
 1. s f

  Aspecto xeral de algo.

  1. s

   Expresión da cara nas enfermidades.

  2. facies adenoide

   Aspecto da cara dos nenos con vexetacións adenoides que manteñen a boca aberta.

  3. facies hipocrática

   Cara profundamente alterada, demacrada e cianótica, que indica a proximidade da morte.

  4. facies leonina

   Cara voluminosa e de faccións duras que se observa en certas formas de lepra.

 2. s f
  1. Conxunto de características litolóxicas ou paleontolóxicas que definen unha unidade de rocha e que permiten identificala.

  2. Asociación de minerais que compoñen unha rocha metamórfica e que reflicten as condicións de formación.

 3. s f [PREHIST ]

  Conxunto de peculiaridades da talla nas industrias líticas.

 4. facies arqueolóxica [ARQUEOL ]

  Sucesión de estratos que permite testemuñar a existencia dunha secuencia cultural completa.

 5. facies cultural [ARQUEOL ]

  Conxunto de características e de manifestacións dunha cultura.