excedente

excedente

exceder

Plural: excedentes
 1. adx

  Que excede.

 2. adx

  Que está en situación de excedencia. Tm s.

 3. s m [ECON ]

  Parte do produto social que sobrepasa o valor dos factores de produción empregados para obtelo.

 4. excedente de cupo [BÉL ]

  Parte dos recrutas que non se incorporan a filas por corresponderlle un número superior á cota prevista.

 5. excedente demográfico [DEMOG ]

  Parte da poboación que resulta sobrante en función dos recursos dispoñibles nun territorio e momento dado.