examinatio*

examinatio*
Plural: examinatios
s f [FILOL ]

Exame de variantes que pode presentar un texto precisado na estemática cando a recensio non permite a elección inmediata do texto base. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].