equi-

equi-

lat aequi-

pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘igual’, ‘que ten iguais dous ou máis elementos’.

Ex: equidistar, equinoccio, equilátero.

Citas

  • equidistar , equinoccio , equilátero.