enlace

enlace

enlazar

Plural: enlaces
 1. s m

  Acción e efecto de enlazar.

 2. s m

  Cousa que serve para unir ou relacionar dúas ou máis cousas.

 3. s m

  Persoa que se dedica a manter a comunicación e facilitar a coordinación de esforzos entre persoas ou entidades que non teñen contacto directo.

 4. s m

  Cerimonia por medio da que dúas persoas contraen matrimonio.

 5. s m
  1. Lugar onde empalman os trens.

  2. [CONSTR ]

   Cruzamento de vías deseñado de xeito que se suprimen ou limitan os puntos en que os vehículos que circulan por unha calzada interceptan os que circulan por outra.

  1. s

   Interacción entre dous ou máis atómos que ten como resultado a formación dun composto por medio das forzas de Coulomb entre as cargas eléctricas positivas e negativas do núcleo e dos electróns.

  2. enerxía de enlace

   Enerxía que se define como a diferenza entre a enerxía dunha molécula e a dos átomos que a forman.

  3. enlace hidróxeno

   Enlace de feble enerxía, de natureza fundamentalmente electrostática, que está constituído por un átomo de hidróxeno unido covalentemente a un elemento electronegativo. OBS: Tamén se denomina ponte de hidróxeno.

 6. s m
  1. Mecanismo que permite que o control pase dun programa a outro.

  2. Medio para conectar os elementos dunha estrutura de datos ou ficheiros, instrucións ou programas.

 7. s m [LING ]

  liaison.

Sinónimos

Citas

 • Este camiño é o enlace entre as dúas vilas
 • No enlace había tantos invitados que non collían na igrexa
 • O goberno enviou un enlace para mediar no conflicto