disque

disque

dis + que

adv

Expresa a opinión xeral ou o que se comenta sobre unha cousa determinada.

Ex: Xa chegaron os veciños, disque estiveron de vacacións todo o mes.

Sinónimos

Citas

  • Xa chegaron os veciños, disque estiveron de vacacións todo o mes.