diferenza

diferenza
Plural: diferenzas
  1. s

   Calidade pola que unha persoa ou cousa se distingue doutra.

  2. diferenza específica

   Calidade ou conxunto de notas que na definición dun concepto o distinguen doutros correspondentes ao mesmo xénero.

 1. s f

  Falta de acordo, causa de disensión ou materia de controversia entre dúas ou máis persoas.

  1. s

   Magnitude ou cantidade que resulta da substracción entre dúas magnitudes ou cantidades da mesma natureza.

  2. cálculo de diferenzas

   Estudo da variación dunha función en función da variación dunha variable. O operador diferenza ∆ defínese mediante a expresión ∆f(x)=f(x+ω)-f(x).

  3. diferenza de conxuntos

   Dados dous conxuntos A e B, conxunto formado polos elementos do primeiro conxunto A que non pertencen ao segundo B, é dicir, AB’.

 2. s f [MÚS ]

  Modulación dentro do mesmo compás.

  1. diferenza de latitude

   Arco do meridiano comprendido entre os paralelos de dous puntos.

  2. diferenza de lonxitude

   O máis pequeno dos arcos de ecuador comprendidos entre os meridianos de dous puntos.

 3. diferenza de potencial de contacto [TECNOL ]

  Diferenza de potencial que existe entre dous metais que están conectados electricamente ou entre as bases de dous semicondutores.

 4. diferenza de potencial eléctrico [TECNOL ]

  Traballo realizado polas forzas do campo eléctrico para trasladar a unidade de carga eléctrica positiva desde un punto a outro.

 5. diferenza ontolóxica [FILOS ]

  Diferenza entre o ser e o ente, onde o ente é o de aquilo que aparece, mentres que o do ser sería aquilo que posibilita toda aparición.

 6. diferenzas individuais [PSIC ]

  Diferenzas que inflúen na variabilidade da conduta que afecta aos seres humanos e ás especies animais.

 7. partir a diferenza [DER ]

  Ceder, cada un dos litigantes, unha parte similar á cantidade que reclaman, para que ningún resulte demasiado prexudicado.

Formas incorrectas

diferencia