diante

diante

de + lat tardío ĭnante

 1. adv

  Nunha posición ou lugar anterior ou máis avanzado.

 2. adv

  Con anterioridade a alguén.

 3. adv

  En presenza de alguén. OBS: Tamén se emprega con estes significados as locucións prepositivas diante de e en diante de.

Sinónimos

Antónimos

Confrontacións

antes

Citas

 • , OBS: En todas as acepcións este adverbio seguido da preposición de pasa a ser unha locución preposicional co mesmo significado, Teño catro persoas diante de min na fila, Entrou diante da nai, Diante do meu edificio hai unha panadería, Non dicía pecados diante do cura
 • A porta dianteira da igrexa está sempre pechada, Puxéronme un papel no cristal dianteiro do coche
 • Diante do rei todos calan, pero detrás del todos falan
 • Diante miña sempre se porta ben, Na tradición oral recóllense ditos como:
 • Este ano o Lemos non conta cunha dianteira tan boa coma a do ano pasado
 • No autobús sempre vai sentada diante, Sentaba un banco diante miña para escoitar mellor a misa
 • O carro sempre ten que ir dianteiro para que non se levante co peso da carga
 • O dianteiro dese equipo meteu varios goles
 • Pediume que eu saíse diante para protexela
 • Tiña diante súa o monumento máis importante da cidade

Frases feitas

 • Botado para diante. Ser atrevido, tomar a iniciativa. Ex: Eu nunca fun moi botado para diante.

 • Coller algo a un por diante. Atropelalo. Ex: Cando atravesaba o cami

 • En diante. loc adv No futuro. Ex: En diante non quero que me chames m

 • Ir diante. Sobresa

 • Por diante loc adv Pola parte anterior. Ex: Na mi

Palabras veciñas

diana diaño dianoia diante dianteira dianteiro -ra diantre