desigualdade

desigualdade

desigual

Plural: desigualdades
  1. s

   Calidade ou estado de desigual.

  2. desigualdade social [SOCIOL ]

   Diferenzas socioeconómicas que amosan un desequilibrio.

 1. s f
  1. Expresión mediante a que se indica a carencia de igualdade que existe entre dúas cantidades ou expresións.

  2. Dada unha relación de orde nun conxunto C, expresión que indica a relación entre dous elementos determinados.

 2. desigualdade de Bernoulli [MAT ]

  Desigualdade que establece que se dous números reais, x e a, satisfán x > -1 e a > 1, entón (1+x) a > 1+ax.

 3. desigualdade de Clausius [FÍS ]

  Relación que expresa que nun proceso cíclico ao longo do que un sistema termodinámico recibe as cantidades de calor dQ 1 ...dQ n , de fontes térmicas mantidas ás temperaturas T 1 ...T n , a suma das cantidades dQ i /T i estendida a un ciclo é negativa ou nula.

 4. desigualdade de Minkowski [MAT ]

  Desigualdade que establece que o módulo da suma de dous vectores é igual ou menor que a suma dos módulos dos vectores.

 5. desigualdade de Schwarz [MAT ]

  Desigualdade que se cumpre en todo espazo vectorial E dotado dun produto escalar < , >, expresada po |<x,y>| 2 ? <x,x><y,y>.

Antónimos

Citas

 • A desigualdade de opinións impediu que se chegase a un acordo, O terreo está cheo de desigualdades