deosto

deosto

deostar

Plural: deostos
s m

Inxuria ou ofensa verbal ou escrita.

Confrontacións

aldraxe, blasfemia, inxuria, ofensa