deontoloxía

deontoloxía

gr δέον −οντος   ‘o deber’ + -loxía

Plural: deontoloxías
  1. s f [FILOS ]

    Ciencia ou tratado que se centra nos deberes que se teñen que cumprir para poder chegar a un ideal de felicidade, o máis grande posible para o maior número de individuos.

  2. deontoloxía médica [MED ]

    Ciencia ou tratado que estuda os deberes e a ética profesional dos médicos.