dar

dar

lat dare

 1. v t

  Facer alguén, de xeito voluntario, que algo pase a ser doutra persoa.

 2. v t

  Xurdir algunha cousa doutra que se considera a súa orixe.

 3. v t

  Ser causa de que algo ou alguén adquira unha determinada cousa, calidade ou estado.

 4. v t

  Facer que algo teña certa forma ou características.

 5. v t

  Deixar ver algo, como mostras, sinais ou probas.

 6. v t

  Publicar ou dar a coñecer algo.

 7. v t

  Mostrar ou executar un espectáculo.

 8. v t

  Facer que alguén dispoña da situación que se expresa.

 9. v t

  Atribuír un significado ou un valor a algo.

 10. v t

  Propinar un golpe a alguén.

 11. v t

  Dicir ou expresar algo.

 12. v t

  Levar a cabo a acción indicada polo substantivo que segue.

 13. v t

  Realizar sobre algo ou alguén a acción indicada polo substantivo que segue.

 14. v t

  Tocar o reloxo as horas.

 15. v t

  Prescribir algunha cousa necesaria.

 16. v t

  Administrar algo que se precisa.

 17. v t

  Perder algo por un motivo que se considera razoable.

 18. v t

  Xirar a parte expresada cara a algo ou alguén.

 19. v t

  Facer algo, normalmente un forno ou un utensilo de cociña, que saia ben cociñado un alimento.

 20. v t

  Obter como resultado.

 21. v i

  Ir bater unha cousa contra algo ou alguén.

 22. v i

  Facer que unha cousa choque contra algo ou alguén.

 23. v i

  Desaparecer algunha marca ou mancha ao lavala.

 24. v i

  Estar situado ou orientado cara a unha parte.

 25. v i

  Ser suficiente.

 26. v i

  Acometer a alguén un estado físico ou anímico.

 27. v i

  Ser o resultado correcto ou exacto.

 28. v i

  Levar a cabo unha actividade con esforzo e constancia.

 29. v pron

  Desenvolverse adecuadamente as plantas ou os froitos da terra.

 30. v pron

  Dedicarse á práctica dunha cousa con moito afán e por completo.

 31. v pron

  Ter lugar un acontecemento.

 32. v pron

  Saír os alimentos ben cociñados.

Sinónimos

Confrontacións

atinar, comunicar, doar, entregar, regalar

Citas

 • A fiestra do seu cuarto dá ao mar
 • A pedra deu na cabeza do Xan
 • A televisión deu unha información contradictoria
 • Ana deu con dous dardos na diana e eu dei só con un
 • Cando nós dabamos ciencias, non se explicaba iso
 • Dá noxo velos tan lixosos
 • Daban as cinco cando estabamos saíndo
 • Dálle á chave da luz que non vexo nada
 • Dáme ben as medidas para facer o traxe, Sempre quere dar a súa opinión, Deu parte ao xulgado do suceso
 • Daría a vida por salvar a do seu fillo
 • Déchesme unhas cartas moi ruíns e vou perder o xogo, OBS: Nalgunhas construccións omítese o complemento e adquire valor absoluto, Doutra volta dás ti
 • Démoslles os lapis que había enriba da mesa
 • Deron unha cea na súa casa para todos os amigos, Os veciños dan unha festa o domingo que vén
 • Déronlle antibióticos para curar a tuberculose
 • Déronme permiso para ir á festa desta noite
 • Despois do que lle dixo deulle as costas e marchou batendo a porta con forza
 • Deu un chimpo e baixou da árbore, Á noitiña sempre dan un paseo
 • Deu un concerto a coro para conmemorar o seu décimo aniversario, Nestes cines dan boas películas
 • Deu unha conferencia sobre economía, A lección que deu hoxe foi moi ilustrativa
 • Deulle cartos para comprar un bocadillo no recreo, Deulle unha leira para facer unha casa
 • Deulle toda a información que precisaba para redactar o artigo, Deulle un consello que non seguiu
 • Deulle un ataque ao corazón e case morre, Deulle unha arroutada e marchou
 • Deulle unha aperta tan forte que case o deixa sen respiración, Sempre lles dá auxilio aos necesitados, Se lle dese un zurcido ao vestido non se lle verían as carnes
 • Deulle unha labazada e marchou chorando para a casa
 • Deulle unha nova oportunidade no traballo, Deulle de prazo vinte días hábiles, Deulle o motivo perfecto para abandonalo
 • Esta árbore dá moi bos froitos, Neste lugar as fontes dan augas medicinais, O taller deulle máis perdas ca ganancias, As accións que teño están a darme intereses moi altos
 • Esta mancha só dá con lixivia
 • Esta música dáme dor de cabeza, Esa roupa que leva dálle un aire rebelde, Déronlle o emprego que estaba buscando, As túas palabras déronme a forza que necesitaba, Deulle a clave do enigma
 • Este forno dá moi ben as tortas de mazá
 • Estes cartos non me dan para comprar nada
 • Na súa leira danse moi ben as patacas
 • Neste exame déronme un sete
 • Non dan sinais de vida dende hai tres días, Deu probas da súa boa vontade
 • Non lle dá importancia ao asunto, Deulle carácter secreto ao documento
 • Nunca se deron enfermidades de corazón na miña familia
 • O centeo non dá gran porque está zorro, Esta caixa dá mal cheiro
 • O médico deulle uns calmantes para a dor
 • Ó podar a árbore deulle forma de barco, A modista dáballe moito ancho á manga da chaqueta, Deulle un ton agresivo ás súas declaracións
 • O reloxo da igrexa xa deu as once, imos chegar tarde
 • Os da compañía eléctrica deron a luz ás sete
 • Os guisos danse mellor nunha pota de barro ca nunha de aceiro
 • Pon un chapeo para que non che dea o sol na cabeza, Dáballe o frío na cara e tíñaa toda morada
 • Por esta época dánse sempre frecuentes baixadas de temperatura
 • Por máis que a repito esta suma non me dá
 • Se lle dades forte, ao acabar imos á festa
 • Sempre dá os bos días ao chegar
 • Tes que darlle un pouco de manteiga ao molde para que non se pegue a torta, Deulle unha man de pintura á casa, Deilles betume aos zapatos
 • Todos na vila din que dende que se deu á droga cambiou moito

Frases feitas

 • 2 Perder o tempo.

 • A dar co zoco. En abundancia.

 • Dar (en) que pensar. Ter preocupaci

 • Dar a entender. Facer saber algo non abertamente.

 • Dar a xente. Avisar o can cando hai xente estra

 • Dar algo no nariz. Resultar sospeitoso.

 • Dar ansia. Preocuparse.

 • Dar arela. Causar grima ou desaz

 • Dar ben por mal. Devolver favores ou beneficios a algu

 • Dar cabido. Decatarse.

 • Dar dente con dente/as denteladas. Aterecer co fr

 • Dar en brando. Non encontrar dificultades.

 • Dar en casamento. Entregar o pai a filla a un home para casar.

 • Dar en falso. Non conseguir aquilo que algu

 • Dar tino. Facer caso.

 • Dar unha cotenada. Tropezar coa punta do p

 • Darlle a real de inimigo. Rifar moito.

 • Darse coma a chusma/chuzma. Abundar.

 • Ir dar a 1 Ter o seu final nalg

 • 1 Axudar.

 • 1 Ir contra un mesmo.

 • 2 Castigar.

 • 2 Ceder unha cousa, especialmente unha peza de roupa.

 • 2 Desconfiar que un animal ou unha persoa vai morrer e non resultar certo. Ex: Non daba un carto polo porco e p

 • 2 Ir desembocar unha v

 • 2 Parar no traballo cando chega a hora.

 • 2 Quedar limpo algo que est

 • 2 Rematar algo.

 • 2 Ter por costume a acci

 • 2 Axudar a algu

 • 2 Desmaiarse.

 • 2 Estimular a algu

 • 2 Non acertar.

 • 2 Pegarlle a un neno uns azoutes.

 • 2 Preitear.

 • 3 Abandonar.

 • Dar (de si) 1 Ter capacidade para algo.

 • Dar + participio. Per

 • Dar a calada por resposta. Gardar silencio.

 • Dar a cara 1 Responder dos propios actos.

 • Dar a gana. Apetecer.

 • Dar a luz. Parir.

 • Dar a matar. Dar asa

 • Dar a palabra do morto/mudo. Non dicir palabra.

 • Dar a roncha. Amolar.

 • Dar a senso. Dar creto.

 • Dar a un en que entender. Po

 • Dar a vida. Vir ben. Ex: Os cartos que me tocaron na loter

 • Dar abasto. Ser quen de realizar un labor con moita axilidade. Ex: Non daba abasto coa xente que ti

 • Dar as boqueadas/moqueadas/os boqueos. Agonizar.

 • Dar as laudes. Loar.

 • Dar auga. Prognosticar.

 • Dar cabo dunha cousa 1 Destru

 • Dar cachote. Matar un animal cun golpe na cabeza.

 • Dar capote a un. Deixar avergo

 • Dar casa cuberta. Hospedar.

 • Dar cheda. Andar.

 • Dar co cu no ferrado. Arruinarse.

 • Dar co pai dos melros/Dar no albo/Dar de cheo. Dar co miolo da cuesti

 • Dar coa carga no chan. Caer

 • Dar con un en que. Coincidir nalgunha cousa.

 • Dar con un redondo. Derribar a algu

 • Dar conta de algo. Conseguir realizar ou acabar algunha cousa. Ex: O rapaz non vai dar conta dun bocadillo tan grande. Ese non sei se dar

 • Dar conta dun. Vencer a algu

 • Dar couces contra as paredes. Desesperarse ante o imposible.

 • Dar de bo a bo/dada unha cousa. Dar xenerosamente.

 • Dar de cheo. Acertar con algo. Ex: Coa man deulle de cheo na cara. O programa deu de cheo no p

 • Dar de corpo/de ventre. Defecar.

 • Dar de cu. Quebrar un negocio.

 • Dar de man 1 Pasar de man en man a rede para embarcala.

 • Dar de ollo. Facer se

 • Dar de presente. Pagar con cartos no momento da compra.

 • Dar do que se ten/do seu. Ser dadivoso.

 • Dar en + infinitivo 1 Per

 • Dar en duro. Atopar con dificultades.

 • Dar en van. Facer algo pero sen sacar ning

 • Dar entre o coiro e a carne. Magoar onde m

 • Dar faterna. Burlarse.

 • Dar fe. Asegurar como certo.

 • Dar fondo. Ancorar.

 • Dar gato por lebre. Enganar.

 • Dar gloria/gusto/xenio. Agradar moito.

 • Dar lume cos dentes. Estar furioso.

 • Dar man a algo. Darse ma

 • Dar mastigada unha cousa. Ofrecer algo que xa est

 • Dar moita faterna unha cousa. Dar moito traballo.

 • Dar na cabeza dun. Escarmentar.

 • Dar na cabeza. Contrariar.

 • Dar na ferida/nas mataduras/no vivo/por onde lle doe/por onde peca. Acertar no punto fraco.

 • Dar no chiste. Caer na conta de algo.

 • Dar no fito dun. Lograr un prop

 • Dar nos ollos. Ver.

 • Dar o cabo. Realizar a

 • Dar o logro. Prestar con usura.

 • Dar o si. Dar o consentimento.

 • Dar para peras a un 1 Mallar a unha persoa.

 • Dar pincho. Envorcar un veh

 • Dar por bo. Aceptar como v

 • Dar por feito. Considerar algo como acabado.

 • Dar que + infinitivo. Ser motivo da acci

 • Dar que facer/roer/tecer. Custar traballo e esforzo algunha cousa.

 • Dar que van dando. Devolver unha cousa por outra.

 • Dar terra. Enterrar.

 • Dar tras dun. Perseguir a algu

 • Dar trela. Conversar con algu

 • Dar un aire. Pasear un pouco.

 • Dar un algo por algo. Desexar moito algo.

 • Dar un dedo e coller unha man. Excederse nas atribuci

 • Dar un pao. Dar unha arroutada.

 • Dar un ramo de loucura. Ter pouco siso.

 • Dar un tento. Probar.

 • Dar unha a tortas e outra a dereitas/unha no cravo e outra na ferradura. Facer unha cousa ben e outra mal.

 • Dar unha aldabeada. Dar unha volta por alg

 • Dar unha boa carda. Reprender a alg

 • Dar unha boa felpa/felta. Zoupar a alg

 • Dar unha cousa de comer a un. Proporcionar unha actividade o necesario para vivir a algu

 • Dar unha man

 • Dar unha volta 1 Sentirse enfermo de s

 • Dar unha voz. Chamar por algu

 • Dar unha xeira. Custar algo moito esforzo.

 • Dar volta o calleiro. Vomitar.

 • Dar volta

 • Dar(se) aire. Abanarse.

 • Dar(se) por. Considerar(se). Ex: Era noite e deuse por perdido no medio do monte.

 • Darlle (bo/mal) pago. Tratar ben ou mal a algo ou a algu

 • Darlle a man 1 Dar motivo.

 • Darlle a peta de. Apetecer.

 • Darlle a todo. Saber facer de todo. Ex:

 • Darlle para tras a algo. Non deixar que algo siga o seu curso normal.

 • Darlle polo gusto. Comprar en exceso.

 • Darlle polo pao. Satisfacer a algu

 • Darlle por + infinitivo. Acontecer algo que resulta inesperado. Ex: Despois de tantos anos deulle por estudiar.

 • Darlle un aire. Facer semellante a algo.

 • Darlle un repente a un. Morrer repentinamente.

 • Darlle unha volta a unha moza. Avivar a paix

 • Darlle vinte voltas de moa a unha cousa/Darlle voltas (na cabeza) a algo. Teimar nun asunto.

 • Darlle

 • Darse (ben, mal, etc) unha actividade. Posu

 • Darse (de) conta (de). Decatarse de algo.

 • Darse a cavilar. Po

 • Darse a vello/novo. Aparentar unha determinada idade. Ex: O seu av

 • Darse con un. Aldraxar.

 • Darse cun canto no peito. Conformarse.

 • Darse xeito. Ter ma

 • na cabeza. Pensar.

 • Non dar feito. Non dar rematado algo que se est

 • Non dar golpe/pancada. Non traballar nada.

 • Non dar un can/peso/cadela/etc para unha cousa. Considerar algo sen valor ou de pouca importancia. Ex: Para vicios non che dou un peso.

 • Non dar unha 1 Non traballar pancada.

 • Non dar unha fala. Non dicir nada.

 • Non dar unha sede de auga/nin a merda que caga. Ser un avaro.

 • Non llo dar a fillo de pai. Apreciar moito unha cousa e non lla dar a ningu

 • unha calda/unha carga a un 1 Amoestar a algu

 • ¡Quen che dera! Expresi

Refráns

 • Á conta do meu compadre, rebandas de pan aos meus afillados.
 • A diñeiro dado, brazo crebado.
 • A quen lle dan, non escolle.
 • A quen mester non ha, non hai para que lle dar.
 • Amaga acá e dá acolá.
 • Amaga alá e dános acá.
 • Ben se ri o diaño, cando o famento dá ao farto.
 • Bocado de mal pan non o comas nin o de as ao teu can.
 • Cansa quen dá, que quen pide non cansa nin cansará.
 • Dá e ten e farás ben e estarás ben.
 • Dade e darvos han, que por dar dan.
 • Dálle O que quixer ao que che pode coller o que tes.
 • Dar con ter, para que nos veñan ver.
 • Dar é de amo, recibir é de criado.
 • Dar é de señor, recibir é de servidor.
 • Dar e de señorío, pedir é necesidade.
 • Dar e ter, siso quer.
 • Dar por "Dios" a quen ten máis ca nos, é cousa de parvos ou de papos.
 • Dar, antes de ame azar.
 • Dar, prestar e fiar, todo é dar.
 • Do pan do meu compadre, aos meus fillos rebanda grande.
 • Do que alleo for, o que o dono quixer.
 • Home que dá en vida o que ten, ou é parvo ou tolo ou non anda ben.
 • iAí vai o ben que a vella ten!
 • Mans que non dades ¿que queredes? ¿que buscades?
 • Mellor queto un toma que dous che darei.
 • Meu parente Pedro é bo; tanto me el dá, tanto lle eu dou.
 • Moito pide o louco e máis louco é quen llo dá.
 • No tomar e dar é fácil errar.
 • Non dá o que ten máis senón o que está afeito a dar.
 • Non dá que n ten senón quen ten e quere.
 • Non lle deas millo aos paxaros, que xa cho comerán eles.
 • Non lle negues o pan ao pobre que de porta en porta vai, que ese amóstrache o camiño que mañá podes levar.
 • Non manda "Dios" dar a quen ten máis ca nós.
 • Non tódolos que dan son bos nin tódolos que dan son parvos.
 • O dado, dado; e o emprestado, emprestado.
 • O dar é honor, o pedir é dor.
 • O emprestado é parente do dado.
 • O moito dar é véspera do moito pedir.
 • Ó mozo que lle sabe ben o pan, é pecado o compango que lle dan.
 • O que a can alleo dá pan, perde o pan e perde o can.
 • O que come ben o pan é pecado o compango que lle dan.
 • O que dá a facenda antes de morrer, merece que o traian a mal traer.
 • O que dá a quen o entende, non llo dá, que llo vende.
 • O que dá ben vende, se o que recibe entende.
 • O que dá o que ten antes de que morra, merece que lle dean cunha cachiporra.
 • O que dá o que ten antes que morra, merece que lle dean coa cachiporra.
 • O que dá pan a can alleo, perde o pan e perde o cadelo/codelo.
 • O que do seu fai alleo, mete pallas no seo.
 • O que has dar ao rato, dállo ao gato.
 • O que has dar, non o fagas cobizar.
 • Ó que lle dan, non escolle.
 • O que lle has dar ao rato dállo ao gato.
 • O que lle has dar ao rato, dállo ao gato; anque máis come un gato dunha ves, que un rato en tres.
 • O que moito dá, logo se cansa.
 • O que regala ben vende, se o que colle o regalo entende.
 • O que tarda en dar, non sabe dar.
 • O que todo o dá, todo o nega/todo o perde.
 • Onde unha porta se abre outra se pecha.
 • Onde unha porta se pecha outra se abre.
 • Para dar e ter, siso é mester.
 • Para que n non quere todo me sobra.
 • Quen pouco ten e iso dá, logo se arrepentirá.
 • Se o has dar, non o fagas cobizar.
 • Se o que ten non o dá, o que non ten ¡que fará!
 • Tal é a man, tal é o que dá.
 • Tanto queixo como pan nunca se debe dar.
 • Tanto ten negar como tarde dar.
 • Tarde dar e negar, anda á par.
 • Unha agulla para a bulsa e para a boca, dúas.
 • Vale máis deixar na morte ao inimigo, que pedir na vida ao amigo.
 • ¡A esoutra porta, que esta non" se abre!
 • ¡A outra porta, que esta está pechada!
Conxugar
VERBO dar
Forma verbal: Infinitivo

Indicativo

Presente Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
dou
dás

damos
dades
dan
Pretérito imperfecto Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
daba
dabas
daba
dabamos
dabades
daban
Pretérito perfecto Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
dei
deches
deu
demos
destes
deron
Pretérito pluscuamperfecto Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
dera
deras
dera
deramos
derades
deran
Futuro Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
darei
darás
dará
daremos
daredes
darán
Condicional Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
daría
darías
daría
dariamos
dariades
darían

Subxuntivo

Presente Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
dea
deas
dea
deamos
deades
dean
Imperfecto Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
dese
deses
dese
desemos
desedes
desen
Futuro Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
der
deres
der
dermos
derdes
deren

Imperativo

Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
-

-
-
dade
-

Formas nominais

Infinitivo conxugado Eu
Ti
El/Ela
Nos
Vos
Eles
dar
dares
dar
darmos
dardes
daren
Xerundio dando
Participio dado
dada
dados
dadas