curador -ra

curador -ra

lat cūrātōre

Plural: curadores Masculino: curador Masculino plural: curadores Feminino: curadora Feminino plural: curadoras
  1. s [DER ]

    Persoa física ou xurídica designada en testamento ou xudicialmente para exercer unha función tutelar dos menores emancipados, incapacitados e pródigos, baixo a salvagarda do xuíz, en todos aqueles actos que por imperativo legal non poden realizar por si mesmos.

  2. curador de fideicomisos [DER ]

    Persoa ou persoas designadas polo causante, ou de modo subsidario polo xuíz, que teñen que representar e defender os intereses dos fideicomisarios non nacidos nin concibidos, ou dos fideicomisarios que só teñen a personalidade determinable por algún acontecemento futuro.