cotx

cotx
[MAT ]

Abreviatura da función trigonométrica cotanxente.