cori-

cori-

gr χωρίς   ‘separado’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘separado’.

Ex: corisépalo, coripétalo

Citas

  • corisépalo, coripétalo