convertedor

convertedor

converter

Plural: convertedores
 1. s m [TECNOL ]

  Máquina ou dispositivo eléctrico destinado a transformar unha corrente eléctrica de determinadas características noutra de calidades diferentes.

 2. s m [TECNOL ]

  Dispositivo destinado a codificar unha información non codificada ou viceversa, ou ben a cambiar unha información codificada noutra de código diferente.

 3. s m [TECNOL ]

  Conxunto formado polo vaporizador e polos reguladores de alta e de baixa presión nos motores de acendido por chispazo.

 4. s m [IND ]

  Aparato empregado no tratamento do ferro e do cobre en estado líquido.

 5. convertedor de enerxía [TECNOL ]

  Dispositivo cunha entrada e unha saída que cambia a forma ou as características do fluxo enerxético incidente.

 6. convertedor de frecuencia [TECNOL ]

  Dispositivo electrónico que forma parte da maioría dos radiorreceptores e que realiza a función de xeración local de oscilacións e as mestura co sinal recollido pola antena, de xeito que se obtén unha frecuencia inferior, denominada intermedia.

 7. convertedor de imaxe [TECNOL ]

  Tubo electrónico que converte unha radiación non visible nunha imaxe visible.

 8. convertedor magnetohidrodinámico [TECNOL ]

  Dispositivo que produce unha corrente eléctrica ao facer atravesar un gas ionizado por un campo magnético.

 9. convertedor termoeléctrico [TECNOL ]

  pila termoeléctrica.

 10. convertedor termoiónico [TECNOL ]

  Dispositivo produtor de enerxía eléctrica por quentamento dun condutor.