constante

constante

lat constante, p pres de constāre ‘constar’

Plural: constantes
 1. adx

  Que permanece no estado en que está.

 2. adx
  1. Que non deixa que as dificultades venzan a súa vontade.

  2. Que non se cansa de traballar.

  3. Que non muda de ideas e sentimentos.

 3. adx

  Que se repite acotío.

 4. adx [BOT ]

  Aplícase ás especies que aparecen nun tanto por cento elevado das mostras ou dos inventarios dunha comunidade vexetal determinada, coa condición de que todas as mostras correspondan a superficies da mesma extensión.

 5. s f [MAT ]

  Cantidade que ten sempre o mesmo valor.

 6. constante de Curie [FÍS ]

  Constante que vén definida pola fórmula C=μ 0 Nm 2 /3k, en que μ 0 é a permeabilidade do baleiro, N o número de dipolos por unidade de volume, m o momento magnético destes dipolos e k a constante de Boltzmann.

 7. constante fundamental [FÍS ]

  Cada unha das magnitudes que representa un papel singular e esencial nas teorías físicas.

 8. constante persoal [PSIC ]

  Trazo ou peculiaridade persistente no curso da actuación dunha persoa.

 9. constante urosecretoria de Ambard [MED ]

  Coeficiente que permite establecer unha relación entre a cantidade de urea no sangue dun paciente e a eliminada polos ouriños.

 10. constantes de Lamé [MAT ]

  Conxunto de dúas constantes (λ e μ) que serven para definir as propiedades eláticas dun corpo homoxéneo e isótropo.

 11. constantes vitais [MED ]

  Conxunto de valores físicos e bioquímicos do medio interno do organismo que, mentres se manteñen nunha marxe determinada, fan posible o mantemento da vida.

 12. constante de Rydberg [FÍS ]

  Constante, inicialmente empírica, que intervén nos espectros atómicos de todos os elementos. O valor de R é 1,097373177(83)´10 7 m -1 .

 13. constante de Stefan-Boltzmann [FÍS ]

  Factor de proporcionalidade da lei de Boltzmann que ten un valor de 5,67032´10 -8 Wm -2 K -4 .

 14. constante de Planck [FÍS ]

  Constante fundamental que caracteriza os fenómenos de dominio cuántico e que vale 6,626176´10 -34 Js.

 15. constante de Boltzmann [FÍS ]

  Constante que resulta do cociente entre a constante dos gases R e o número de Avogadro NA:k = R/NA, e o seu valor é k = 1,380662·10 -23 J·K -1 .

Sinónimos

Antónimos

Confrontacións

permanente, persistente

Citas

 • Na estrada cara á vila hai constantes atascos de tráfico
 • O meu curmán Lois é moi constante nos estudios
 • O muíño precisa un fluxo constante de auga, O crecemento da economía foi constante durante este ano